PRZEJŚCIE NA STRONĘ DLA PACJENTÓW

Szkolenia

(22-23 stycznia) SESJA IMPLANTOLOGICZNA CZWARTA – Im4Więcej

SESJA IMPLANTOLOGICZNA CZWARTA Im4 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA NA IMPLANTACH Dzień 1 Piątek 9.00-18.00 1.Planowanie implantoprotetyczne- jak zaprojektować pracę protetyczną,uwzględniając warunki anatomiczne,... Więcej

(18-19 grudnia) SESJA IMPLANTOLOGICZNA TRZECIA – Im3Więcej

SESJA IMPLANTOLOGICZNA TRZECIA- Im₃ REHABILITACJA BEZZĘBIA W OBRĘBIE SZCZĘKI, ŻUCHWY I CAŁKOWITEGO BEZZĘBIA W OPARCIU O IMPLANTY. PODNIESIENIE ZATOKI SZCZĘKOWEJ-SINUS... Więcej

(20-21 listopada) SESJA IMPLANTOLOGICZNA DRUGA – Im2Więcej

SESJA IMPLANTOLOGICZNA DRUGA- Im₂ IMPLANTACJA POJEDYNCZYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH W ODCINKU ESTETYCZNYM I W ODCINKACH BOCZNYCH SZCZĘKI I ŻUCHWY.IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA Dzień... Więcej